رفتن به محتوای اصلی
x

سامانه مدیریت فرآیندها

سامانه مدیریت فرآیندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به دست توانمند متخصصان مرکز فناوری اطلاعات این دانشگاه به منظور سهولت در ایجاد فرآیندهای ساده و پیچیده اداری و خدماتی و پژوهشی طراحی و توسعه یافته است.

اتصال به سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه و ارتباط داشتن با سایر سامانه های موجود دانشگاهی از جمله مزایای مهم این سامانه ارزشمند می باشد.

کاربران در رده های مختلف بدون نیاز به تسلط به موارد تخصصی می توانند به سادگی فرآیندهای خود را در این سامانه به چرخه درآورند و بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد و در هر نقطه ای که امکان اتصال به شبکه اینترنت فراهم باشد نسبت به نظارت و حرکت درست فرآیند خود مدیریت داشته باشند.

این سامانه قادر است بدون نیاز به توقف به کمک سازمان آمده و با همراهی و همکاری بخش های مختلف سازمان موجب رشد بهتر و انجام سریع تر فرآیندهای مختلف را مهیا کند.

http://bpms.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی