رفتن به محتوای اصلی
x

سامانه انتخابات


سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس نیاز بخش های مختلف جهت برگزاری سریع و راحت انتخابات طراحی و توسعه پیدا کرده است.

تمامی کاربران می توانند با استفاده از سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه وارد سامانه شوند و بر اساس نیاز خود نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کنند.

بر اساس نیازمندی ها مختلف دسترسی های متنوعی جهت ایجاد انتخابات شکل گرفته که افراد می توانند بر اساس آن انتخابات هایی از ۱۰ نفر تا ۱۰۰۰۰ نفر ایجاد کنند و مجوز شرکت در انتخابات را نیز برای افراد به خصوصی که خود صلاح می دانند محدود کنند.

ارتباط با پایگاه داده های مختلف جهت انتخابات شرکت کنندگان و امکان ثبت نام کاندیداها و تایید صلاحیت آنان از دیگر قابلیت هایی است که در این سامانه گنجانده شده است.

در طول برگزاری انتخابات برگزار کننده از آمار کمی کلی شرکت کنندگان مطلع می باشد و پس از پایان انتخابات نیز نتایج کمی به جزییات هر کاندیدا در دسترس است که برگزار کننده انتخابات می تواند نوع دسترسی سایر افراد به نتایج را مشخص نماید.

از جمله نکات قابل اهمیت این سامانه عدم مشخص شدن رای افراد می باشد و حفاظت از حقوق شخصی کاربران پایه گذاری اصلی طراحی این سامانه بوده است.

تحت نظارت وف ایرانی