رفتن به محتوای اصلی
x

پیش شماره دانشگاه 3391 می باشد.

نام و نام خانوادگی قسمت شماره تماس
سمیرا قناعت دانشکده نساجی 5038
سهیلا فروغی دانشکده عمران 3854
طاهره  مومنی  دانشکده مواد 5734
فدرا قاسمی دانشکده برق 5389
زهره مجیری  دانشده برق 5400
احسان طراح پژوهشکده زیردریا 2266
زهرا کوروش وحید دانشکده منابع طبیعی 3556-3557
محمداباذری دانشکده کشاورزی 3313
سارا حاجی طاهری دانشکده معدن 5127
شهرناز کیان مرکز زبان 5504
اعظم کیانی دانشکده مهندسی شیمی 5328
امیرمهدی  صنعتی زاده  کتابخانه مرکزی 2526
رضا علی بابایی مرکز معارف 2894
رضوان قدوسی اداره آموزش 5773
محمود غریبی دانشکده شیمی 3278
اعظم لطفی دانشکده مکانیک 5241
حسنعلی زراعتکار دانشکده ریاضی 3618
طاهره رحیم پور دانشکده ریاضی- صنایع 2363
مجید زارع پژوهشکد فاوا 2480
اعظم جوهریان معاونت فرهنگی 2582
فیروزه کوچکی ساختمان مرکزی 9034

 

 

تحت نظارت وف ایرانی