رفتن به محتوای اصلی
x
ردیف عنوان توضیحات نام کاربری رمز عبور
۱ دانشجویان پس از تکمیل ثبت نام در سامانه گلستان اطلاعات احراز هویت مرکزی از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده در هنگام ثبت نام برای شخص ارسال می گردد. پس از اولین ورود می بایست رمز عبور توسط خود شخص تعویض گردد. شماره دانشجویی پیامک می شود.
۲ اعضای هیات علمی پس از تکمیل ثبت نام در سامانه مروارید ، اطلاعات احراز هویت مرکزی از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده در هنگام استخدام برای شخص ارسال می گردد. پس از اولین ورود می بایست رمز عبور توسط خود شخص تعویض گردد. شماره پرسنلی پیامک می شود.
۳ کارمندان پس از تکمیل ثبت نام در سامانه گلستان اطلاعات احراز هویت مرکزی از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده در هنگام استخدام برای شخص ارسال می گردد. پس از اولین ورود می بایست رمز عبور توسط خود شخص تعویض گردد. شماره پرسنلی پیامک می شود.

 

تحت نظارت وف ایرانی